začínáme

Co k tomu dodat? Nic. Prostě každý někdy začínal a tedy začneme opravdu od základů. Třeba i od samotných základních pojmů, které se používají a ve kterých nemá nováček jasno.

Začmene stanovením cíle pro tuto sezónu. Každý svůj, s ohledem na svoje možnosti.

Prvním rokem – zajištění kvalitního základu s tím, abychom mu dali dostatečnoý čas a možnost zesílit.

Druhým rokem – maximálně podpořit stavební pud vyzimovaného včelstva, aby co nejvíce zasílilo.

Třetím rokem – super silné včelstvo, které ve snůšce zajistí první, ale dostatečně velký, hodpodářský výsledek a výhled na další plodné sezóny.