vzdělávání

Pokud chceme včely pochopit a lépe poznat, je třeba dost času a množství pokusů, které vedou k tomu, abychom přišli na to, oč těm malým tvorečkům vlastně jde. Ale nakonec je to prosté – o život. Je to součástí každodenního boje o přežití kolonie, o svoje místo pod sluncem. Pokud jim v tom chceme být užiteční, musíme pochopit řadu souvztažností, které nám mnohdy nemusí, na začátku, dávat jasný smysl.

Samotné samostudium vám všem dá sice odrazový můstek, ale ke skoku také potřebujete odvahu a příležitost. Jedině to celé dá smysl, stejně jako to, jaké místo má včela v přírodě a jak ona vnímá své okolí a tím i nás. Její svět je prostě jiný, a čím rychleji pochopíme, jak je odlišný pohled hmyzu a savce, ušetří nám to mnoho zbytečných pokusů a mnohdy i promarněných let.

Zde budeme kout pikle, abychom si zkrátili cestu k poznání. Poznávat život včel a pravidla, jimiž se řídí. Dávat si věci do souvislostí, aby i začátečník pochopil a uměl správně analyzovat vzniklou situaci. Vidět lépe to, co jiní nevidí. Pozorovací schopnosti a hlavně pobyt u včel, to je něco, co nejde nahradit svazky knih. Nebudte se setkávat s „absolutorii“, že je něco předně -tak-. Variant je totiž v přírodě obrovské množství a bez respektu k přírodě samotné nejde úspěšně ani včelařit.

V úvahu budeme brát vztahy mezi chováním včel, počasím, místem, částí roku, okolím a …. a mnoha dalšími vlivy. Jednoznačné soudy zde nečekejte! Na to je příroda až moc pestrá. Kdyby to všechno totiž bylo tak jednoduché, jistě už někdo před námi by to všechno odhalil a jistě publikoval, aby se stal „nesmrtelným“. My víme, že nikdo z nás takovou ambici nemá a dohromady s vámi chceme vytvořit dynamicky pracující tým, kterému jde o jedno – o včely! O včelu medonosnou, plemeno kraňské.

Abychom se mohli zorientovat, potřebujem cíl. Na každý rok je třeba si dát cíl. Rozumný, uskutečnistelný. Takový, který se pro nás možné realizovat vzhledem ke stanovišti i k našim možnostem. Zejména pak časovým, materiálním a koneckonců i fyzickým. Včelaření by pro nás mělo být povznášejícím koníčkem a ne síly devastující řeholí.  K tomu budeme směřovat naše kroky.  Ale cíl, ten si musí stanovit každý svůj.