Návod na vyplnění formuláře Objednávka laboratorního vyšetření včel vzor č.6

Jak správně vyplnit formulář Objednávka laboratorního vyšetření … v případě vzorku zimí měli.

KVS – dopsat  třeba pro “ středomoravský kraj.“

datum odběru – dopsat datum odběru

důvod odběru – dopsat „vyšetření zimní měli“

zadavatel – nevyplňovat – zde budou údaje KVS

v dalším odstavci zakřížkovat volbu: varroáza – monitoring – zimní měl (ExM300)

chovatel – zde již budete uvedeni přímo vy!

Jméno/název – vyplníte jméno a příjmení

Adesa – uvedete město, ulici, číslo domu

PSČ – vyplníte poštovní směrovací číslo

telefon – uvedete svoje kontaktní telefonní číslo (není nutné v mezinárodním tvaru)

e-mail – vyplníte svoji elektronickou adresu

registrační číslo včelaře – vypíšete svoje registrační číslo z Ústřední evidence v Hradišťku

stanoviště

Adresa – vyplníte adresu, pokud je. V příadě že není, postačí nějaký popis stanoviště př.: „u obecního lesíka“

číslo KU – vypíšete číslo kastrální území, které je rovněž uvedeno na Potvrzení o registraci v Ústřední evidenci

počet včelstev na stanovišti – uvedete skotečný počet včelstev, od kterých byl vybrán tento vzorek

registrační číslo stanoviště – CZ a doplníte číslo, které vám přidělila k tomuto stanovišti Ústřední evidence příklad: 89896532

… a pak vyplníte až:

výsledky zaslat: zatržítko u zadavateli a chovateli

fakturovat na adresu: zatržítko u zadavatele

vzorky odebral: vaše jméno a příjmení

adresa – to je jasné, to už jsme vypňovali …. stejně tak jako e-mail a telefon.

Pak už zbývá jen datum, kdy jste vyplnili tento formulář a podpis.

A je to!