Jak na odběr vzorku k vyšetření na mor včelího plodu (MVP)

Čas objednat si vyšetření na mor včelího plodu (MVP)

Státní veterinární správa ČR a laboratoře v těchto dnech zasílají výsledky vyšetření zimní měli na VD (odborný název Kleštík včelí (Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000), nesprávně též roztoč včelí nebo roztoč zhoubný nebo kleštík zhoubný, obecně včelaři zvaný též „brouk“) a s tím budou na některých teritoriích a u některých včelařů přijata další veterinární opatření.

Vzhledem k zákazu přemisťování včelstev do skončení těchto jarních opatření SVS ČR přijatých na základě výsledků vyšetření zimní měli na VD nezapomeňte, že v sezoně přemisťovat včelstva mimo obec není dovoleno bez vyšetření včelstev na mor včelího plodu. V případě přemístění mimo území správního kraje  je nutné mít nejenom toto vyšetření, ale veterinární osvědčení k přemístění včel mimo území kraje.  od SVS ČR.

Osvědčení vydává na žádost chovatele příslušná krajská veterinární Státní veterinární správy, příslušná podle stanoviště včelstev.

Podmínkou vydání tohoto osvědčení před přemístěním je vyšetření včelstev na mor včelího plodu (bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli, 1 směsný vzorek maximálně od 25 včelstev).

Při přemístění včelstev v rámci územního obvodu kraje mimo katastrální území obce včelstva nemusí mít vystaveno veterinární osvědčení k přemístění včelstev, musí být ale v posledních 12 měsících vyšetřena na mor včelího plodu a musí být v souladu s nařízením SVS vyšetřena a léčená na VD.

Pokud uvažujete, že v tomto roce budete přemisťovat včelstva mimo obec, je nejvyšší čas vyčistit podložky, odebrat alespoň po 14 dnech měl ze všech včelstvech, a směsné vzorky zaslat na bakteriologické vyšetření do laboratoře SVS ČR, Výzkumného ústavu včelařského v Dole za Kč 450 za vzorek nebo laboratoře Agro-la v Jindřichově Hradci (odkaz na on-line objednávkový systém) za Kč 182 za vzorek.

Jak se má odebrat vzorek, najdete na stránkách Státní veterinární správy ČR, v odkazu zvířata – včely – mor včelího plodu, na linku zde