Pranostiky na měsíc prosinec

Občas se tu máte, naši čtenáři, možnost tak trochu odlehčit téma a nechat se unášet na vlně reminiscence. Adventní období k tomu vyloženě vybízí. Takže si připomeňme pranostiky, které zlidověly, případně se dochovaly už jen ve vzpomínkách.

Nejprve se podívejme na předpovědi, které paušalizují celý měsíc. Není pochyb o tom, že jsou to spíše říkačky a není na nich mnoho pravdy. Vznikaly průběžně a mnohdy i mají různé folklorní podtexty, které jim dávají třeba lepší malebnost či naznačují cosi o vzniku.

Jaký prosinec, takové jaro.
Studený prosinec – brzké jaro.
Jaký prosinec – takový červen.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Prosinec naleje a leden zavěje.

Tak to byl jen takový skromný výčet, kdy některý z měsíců má být stejnopodobný, což je do značné míry diskutabilní.

Ovšem odvaha našich předků šla i dál a dokázali předpovědět za základě počasí v prosinci dokonce i delší období, či dokonce velikost úrody. Ovšem někdy si i odporují, ale to už tak někdy bývá, posuďte sami. 

Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce i trávy.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.

Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí úrodný,  je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.

A pro doplnění pár takových méně adresných, které ještě stojí za zmínku.

Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Je-li prosinec vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.

A pak tu máme ještě pranostiky, které se váží ke konkrétnímu datu. I de si můžeme povšimnout, že podle počasí na konkrétní den, lze hravě předpovědět počasí na různě dlouhé období. Jó, tenkrát to ještě šlo, dneska by to už EU neschválila.

1. prosince, svátek má Iva:  Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice. 
3. prosince, svátek má Svatoslav: O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu. 
4. prosince, svátek má Barbora: Po svaté Baruši střez nosu i uší!
4. prosince, svátek má Barbora: O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
4. prosince, svátek má Barbora: Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy.
4. prosince, svátek má Barbora: Barbora na ledě, Vánoce na blátě.
4. prosince, svátek má Barbora: Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.
4. prosince, svátek má Barbora: Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.
4.prosince, svátek má Barbora:  Na svatou Barboru saně do dvoru.
6. prosince, svátek má Mikuláš: Svatý Mikuláš splachuje břehy.
6. prosince, svátek má Mikuláš:  Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
6. prosince, svátek má  Mikuláš:  Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
6. prosince, svátek má Mikuláš:  Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.
6. prosince, svátek má Mikuláš:  O sv. Mikuláši snížek často práší.
6. prosince, svátek má Mikuláš:  Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
13.prosince, svátek má Lucie: Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
13. prosince, svátek má  Lucie: Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.
13. prosince, svátek má  Lucie: Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku.(12 dní – 12 měsíců)
13. prosince, svátek má Lucie: Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
16. prosince, svátek má  Albína: O svaté Albíně schovej se do síně.
16. prosince, svátek má  Albína: Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
17. prosince, svátek má  Daniel: O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru.
21. prosince, svátek má  Natálie: O svatém Tomáši meluzína straší.
23. prosince, svátek má  Vlasta: Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.

…a dny sváteční:
24. prosince, svátek má  Adam a Eva: Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
24.  prosince, svátek má  Adam a Eva: Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové.
24.  prosince, svátek má  Adam a Eva: Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
24.  prosince, svátek má  Adam a Eva: Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
24. prosince, svátek má  Adam a Eva:  Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý.
24.  prosince, svátek má  Adam a Eva: Tvrdo a jasno na Štědrý den – úroda tvrdého zboží a hrachu.
24.  prosince, svátek má  Adam a Eva: Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
24. prosince, svátek má  Adam a Eva:  Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
24.  prosince, svátek má  Adam a Eva:  Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
24. prosince, svátek má  Adam a Eva:  Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno.
24.  prosince, svátek má  Adam a Eva:  Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.
24.  prosince, svátek má  Adam a Eva: Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
24.  prosince, svátek má  Adam a Eva: Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
24.  prosince, svátek má  Adam a Eva: Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
24. prosince, svátek má  Adam a Eva:  Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, raduj se, rok bude plenný a úrodný.
24.  prosince, svátek má  Adam a Eva: Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Do vánoc není ani hladu, ani zimy.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Levné povětří okolo vánoc přepovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati; to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti.
25.prosince, hod Boží Vánoční:  Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
25. prosince, hod Boží Vánoční:  Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny.
25.prosince, hod Boží Vánoční:  Když čas před vánoci až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Před vánocemi neškodí mokro osení, ale tím víc po vánocích.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Zelené (černé) vánoce – bílá Velkonoc.
25.prosince, hod Boží Vánoční:  Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Zelené vánoce – bílé Velikonoce.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Vánoce v jeteli – letnice ve sněhu.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Světlé hody – tmavé stodoly, tmavé hody – světlé stodoly.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Temná vánoční noc přinese světlé stodoly.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Tmavým vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj!
25. prosince, hod Boží Vánoční: Jasné vánoce – hojnost vína a ovoce.
25. prosince, hod Boží Vánoční: O vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Tmavé vánoce – světlé stodoly.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Tmavé vánoce – dojné krávy, světlé vánoce – ponesou slepice.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.
25. prosince, hod Boží Vánoční: V neděli Božího narození – teplá zima bez prodlení.
25. prosince, hod Boží Vánoční: V pátek Božího narození – tuhá zima bez prodlení.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů, určuje se počasí pro dvanáct měsíců příštího roku.
25. prosince, hod Boží Vánoční: Na Boží narození o bleší převalení.
26. prosince, svátek má Štěpán: Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
26. prosince, svátek má Štěpán: Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
26. prosince, svátek má Štěpán: Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.
26. prosince, svátek má Štěpán: Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
26. prosince, svátek má Štěpán: Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
26. prosince, svátek má Štěpán: Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.
26. prosince, svátek má Štěpán: Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.
28. prosince, svátek má Bohumila: Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.
28. prosince, svátek má Bohumila: Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.
28. prosince, svátek má Bohumila: Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou toho roku děti, když v poledne, mrou lidé středních let a když večer, mrou starci.
28. prosince, svátek má Bohumila: Je-li na Mláďátka mlha, mrou děti.
28. prosince, svátek má Bohumila: O Mláďátkách den se omlazuje.
28. prosince, svátek má Bohumila: Je-li na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí a mladí lidé budou mřít.
28. prosince, svátek má Bohumila: Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory.
31. prosince, svátek má Silvestr:  O Silvestru papeži snížek si již poleží.
31. prosince, svátek má Silvestr:  Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
31. prosince, svátek má Silvestr:  Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje.
31. prosince, svátek má Silvestr:  Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
31.prosince, svátek má Silvestr:   Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku.

Panečku, to je moudra! Ale někdy si můžeme i vybrat, co se nám lépe „hodí do krámu“.

Přeji vám všem pěkné dny ….

 

/Pranostiky byly „vyloupeny“ z webu www.pranostika.cz, který je schraňuje a kterému za to patří dík.

Prosinec 3, 2017

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Solve : *
22 + 6 =