Revoluce v léčbě varroázy

Nová naděje v léčbě varroázy?

V posledních dvou desetiletích nebyl v oblasti vývoje nových léčiv proti varroáze učiněn žádný zásadní objev. Většina léků je postavena na dostupných akaricidech, jakými jsou např. amitraz, tau-fluvalinát. Ani použití tzv. „přírodních látek“, jakými jsou kyselina mravenčí, kyselina šťavelová nebo tymol, nemělo zásadní vliv na změnu epizootologické situace k lepšímu.

Dne 16.3.2017 byla zveřejněna patentová přihláška (WO2017/042240 A1) týmu německých výzkumníků (dr. Peter Rosenkranz a dr. Betina Ziegelmann), kteří přišli s převratným objevem, který ukazuje, že sloučeniny lithia mohou mít velmi silné akaricidní účinky na roztoče Varroa destructor, srovnatelné s u nás nejvíce účinnou látkou, tj. amitrazem. Je zajímavé se podívat, jak vůbec k tomuto objevu došlo. Tým zmíněných vědců se snažil o nový přístup v léčbě varroázy metodou zavedení molekul RNA, které by byly pro V. destructor letální. Když však použili RNA, která nebyla specifická pro V. destructor a tudíž její podání nemělo způsobit úhyn roztočů, zjistili, že roztoči hynou stejně jako ve skupině pokusné. Z tohoto závěru bylo patrné, že vlastní RNA není to, co V. destructor zabíjí. Jako jedna ze sloučenin, která se používá při zmíněné metodě, je chlorid lithný. Při jeho samotném použití došlo v pokusné skupině k úhynu většiny roztočů.

Velice zajímavý je i způsob podání – chlorid lithný byl aplikován včelám v cukerném roztoku. Přechází do hemolymfy včel, přičemž roztoč V. destructor s ním přichází do kontaktu sáním hemolymfy. Z tohoto pohledu se jedná o zcela unikátní způsob aplikace, který se od ostatních látek používaných k léčbě varroázy zásadně liší. Způsobu aplikace odpovídá i doba, za kterou se účinek projeví. K největšímu spadu docházelo až 3 den po podání.

Během experimentů, uvedených ve zmíněné PCT přihlášce, byla testována i toxicita. Byla zjištěna zanedbatelná toxicita pro dospělé včely, avšak v případě plodu byly toxické účinky chloridu lithného zaznamenány. Předkladatelé patentové přihlášky však testovali i další látky s obsahem lithia, mj. uhličitan lithný, octan lithný atd. Tyto sloučeniny se lišily v účinnosti, ale také v toxicitě.

Závěrem lze konstatovat několik skutečností. Sloučeniny lithia mohou být velmi nadějnými akaricidy, které mohou znamenat významný posun v léčbě varroázy. Výzkumy provedené německými vědci ukázaly cestu, avšak praktické využití bude vyžadovat další důkladné testování. Kromě toho lze očekávat, že se objeví jiné látky na bázi lithia, které budou ještě výhodnější. Na příklad modifikace molekul stávajících akaricidů a tím rozšíření jejich mechanizmu účinku. Z vědeckého hlediska je výše popsaný objev zajímavý ještě tím, že k němu došlo náhodou, a to správně naplánovaným experimentem s dobře definovanou kontrolní skupinou.        

exkluzivně pro VČELU plus – doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

 

 

Červen 13, 2017

 • Pánové, dovolte několik dotazů:
  Bylo by možno sdílet odkazy na zdroje v odborné literatuře?
  Jsou nějaké odborné recenze na tyto pokusy?
  Kdy se takový roztok používá?
  Jak působí na roztoče pod víčky, pokud se používá v období, kdy tam jsou? Jak se ten roztok do hemolymfy larev dostane?
  Píše se o přelomovém objevu a o žádosti o patent. Zároveň se ale používají obraty jako „mohou znamenat významný posun“ a pod. To není podle mého názoru vzájemně kompatibilní.
  S díky za odpovědí
  Jiří Matl
  Autor píše

  • Pro odpověď na otázky jsme se obrátili na autora článku doc. ing. Hrabáka Ph.D., aby se k dotčenému vyjádřil.

 • Díky za reakci, budu se těšit. Našel jsem řadu k tomu materiálů, ale revoluce bych to určitě nenazýval. Ještě jednou díky!
  J. Matl

 • Pane kolego, když už jsme se tak dali do „řeči“, bylo by dobré se představit. Já se podepsal …
  Ano, hra se slovy je i mně proti mysli, v tom jistě najdeme shodu. Proto se zkouším ptát, zda je to skutečně revoluce v tom významu slova, jak jej obecně vnímáme. Tedy zda titulek odpovídá. Proto o tom chci vést debatu a proto jsem si dovolil požádat o doklady z odborné literatury. Téma mě velmi zajímá.
  Rituální tanečky (tak obvyklé v našem oboru, když se nedostávají argumenty) nikoli. Prosím tedy: držme téma.
  Vím, že projekt byl představen na loňské konferenci Eurbee v rumunsé Kluji. Abstrakty zde: http://www.vcelaplus.cz/2017/06/revoluce-v-lecbe-varroazy/#comment-97
  Vyšlo o tom v odborném tisku ještě něco jiného? Děkuji předem.
  J. Matl

 • Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Solve : *
  21 × 5 =