Výběr vhodného stanoviště, prolety, podněcování díl první

Pro úspěšné včelaření je zásadní otázka umístění včelstev. Faktorů, které ovlivňují rozhodnutí o umístění včelstev, je mnoho. Roli mají biologické potřeby včel, přání chovatelů i vlastnická práva. Každý včelař by měl dobře znát své okolí,….. sledovat přírodu po celý rok a nyní v zimním času vyhodnocovat minulé sezóny. Před lety mě naši myslivci ze ZO Smrčiny Rokytno přijali za přítele myslivosti a tak při podzimních honech se s nimi beze zbraně jako honec toulám po okolí a zpovídám je při poslední leči. Myslivci totiž mají cit pro sledování přírody, zjistí, kde brzy ráno hučí v korunách včely, kam kdo kočuje se včelami, kde je jaký palouk a zda je dobře dostupný, to jsou informace k nezaplacení. Mimo to jako milovníci dobrých destilátů sami přijdou, že u nich ve vsi nejsou včely a od doby, co umřel starý včelař i málo ovoce.

Začátečníci se často ptají, kde mají nebo kde mohou včelařit. Začneme majetkovými faktory. Nemáme jako některé jiné země zákonné omezení např. typu, že včely nesmí být v intravilánu obce. V zásadě můžeme umístit včely kdekoliv v ČR. Pokud nemáte vlastní pozemek nebo zahrádku, neznamená to, že nemůžete včelařit. Za krajní, ale v praxi možný uvedu příklad včelaře, který „pronajímá“ včelstva lidem, kteří nemají podmínky ke včelaření např. bydlící v malém bytu. Protože je průměrný věk včelařů vysoký a řada včelařů postavila v minulosti velmi oblíbené kočovné vozy a včelíny, je stále poměrně vysoká šance, abyste získali nějakou maringotku nebo včelín. Bývají na krásných místech, ale mimo horšího technického stavu často v průběhu let došlo ke změně podmínek na stanovišti. Běžné je, že se z ideálního stanoviště stalo úplně špatné růstem dřevin v bezprostředním okolí a ne vždy je možné kácet. Poměrně časté jsou změny ve vodním režimu, snad nejhorší je varianta, kdy např. zanesením drenáže dojde k podmáčení stanoviště viz. foto 1. Vlhko včelám nesvědčí, jsou to děti slunce. Pokud jinak dobré stanoviště trpí v některé části sezóny suchem lze zřídit napáječky. Další běžnou situací je, že vykácením porostu jsou včely vystaveny průvanu, který také nemají rády. Průvan je velmi nebezpečný brzy z jara, když plodující včelstvo potřebuje vodu a létavky se kvůli prochladnutí nevrátí do úlů.

Vraťme se k dalším možnostem souvisejícím s vlastnickými poměry. Mimo vlastní zahrady, vlastních zemědělských a lesních pozemků a převzetí stávajícího stanoviště doporučuji jednat s obecními úřady a s místními zemědělci. Moje osobní zkušenost se starostou obce je velmi dobrá, nabídl mně obecní pozemek u lesa, kde mně povolil umístění maringotky. Tři z mých pěti stanovišť jsou mimo můj pozemek. Zemědělci obvykle s Vámi najdou společnou řeč, zvláště když zdůrazníte, že Vám nejde o peníze za opylování, ale o dobré místo pro včelky.  Tak jsem získal druhé stanoviště na louce u lesa. Pokud jde o negativní dopady zemědělské činnosti, dnes si vybíráme stanoviště velmi obtížně. Když najdeme místo, kde zemědělec šetrně používá  chemii, stále nemáme vyhráno. V poslední době se množí stížnosti na rychlé vysoce výkonné sekačky, které dokážou při kosení kvetoucího porostu udělat podobné škody jako jedovatý postřik. Třetí stanoviště mně „vnutili“ myslivci o poslední leči, nechtěl jsem rozšiřovat, ale bylo jich víc… Po mém souhlasu jsem jim sdělil své priority – slunné, suché stanoviště chráněné v závětří s dobrou dostupností autem. Vody je v obci dost ze dvou rybníků a dále jsem chtěl místo, kde nebudou včely „nikomu vadit“. Nabídli mně 3 místa, vybral jsem si místo za bývalou sýpkou, ostatní dohodli s majitelem pozemku sami.

Biologické potřeby včel můžeme shrnout jako před větry chráněné suché slunné stanoviště s dostatkem pylové a nektarové nebo medovicové snůšky pokud možno po větší část sezóny. Ohledy bychom měli brát i na blízké okolí, např. stanoviště bezprostředně u frekventované silnice povede ke ztrátám létavek.

Přáním chovatelů je obvykle mít všechna včelstva u domu, aby nemuseli nikam jezdit. Je těžké doporučit maximální počet včelstev na jednom stanovišti, záleží na snůškových poměrech a zavčelení v okolí. Někde může být 10 moc, jinde není 30 problém.

Dobrý výběr místa a zdraví včelky Vám přeje MUDr. Radek Hubač

Březen 21, 2017

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Solve : *
7 + 7 =